Domov > Vedomosti > Obsah
Výhody a nevýhody fluóru gumy
Dec 05, 2016

Výhody: vynikajúci chemická stabilita, odolná voči väčšine olejov a rozpúšťadiel, najmä rôznych kyselín, aromatické uhľovodíky alifatické uhľovodíky a oleje · Vynikajúca odolnosť voči vysokej teplote · Dobré starnutia odpor · Vynikajúce vákuum výkon · Výborné mechanické vlastnosti · Dobré elektrické vlastnosti · Dobrá priepustnosť

Nevýhody: neodporúča ketóny, estery a nízkou molekulovou hmotnosťou zlúčeniny obsahujúce Nitro · Dobrý nízkej teplote výkon · Radiačná odolnosť menej

Produkty