Domov > Vedomosti > Obsah
Prečo je kaučuk strategickým materiálom?
Dec 24, 2017

General Rubber

Vzťahuje sa na niektoré alebo všetky výmeny prírodného kaučuku používaného v kaučuku, ako je SBR, butadiénový kaučuk, izoprén atď., Najmä na výrobu pneumatík a všeobecných priemyselných výrobkov z gumy. Požiadavka na všeobecnú gumu je veľká, je hlavnou rozmanitosťou syntetického kaučuku.

styrén

Styrén-butadiénový kaučuk sa vyrába kopolymerizáciou butadiénu a styrénu, je najväčšou univerzálnou syntetickou gumou, má emulziu styrén-butadiénový kaučuk, styrén-butadiénový SBR a termoplastický kaučuk (SBR).

guma

Butadién sa pripravuje polymerizáciou v roztoku, butadiénový kaučuk má mimoriadne vynikajúcu odolnosť proti chladu, odolnosť proti opotrebovaniu a elastickú pneumatiku a má dobré vlastnosti proti starnutiu. Butadiénový kaučuk sa používa na výrobu pneumatík, malú časť výroby výrobkov za studena, tlmiace materiály a pásky, gumené topánky atď. Nevýhodou BR je to, že má zlú odolnosť proti roztrhnutiu a nie je vhodná pre výkon za mokra.


Produkty